Văn bản pháp luật

Luật xây dựng mới nhất

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 - Luật xây dựng mới nhất Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 với nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật xây dựng 2003. Luật xây dựng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bao gồm các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản...

Chi tiết

Hotline hỗ trợ

  • Bắc Ninh- 0913 074 023

    1900886855