Thông tin doanh nghiệp

 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀTHƯƠNG MẠI NEW OCEAN

Tên công ty bằng Tiếng Anh: CORPORATION AND COMMERCIAL BUILDING NEW OCEAN

Tên công ty viết tắt:  (CBNO)                               

Trụ sở chính: Số nhà 50 đường Hoàng Hoa Thám phường Võ Cường TP Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

Trụ sở giao dịch: Số 27 Đường Lý Quốc Sư TP Bắc ninh tỉnh Bắc ninh

Điện thoại: 0241 3895398                  Fax: 0241 3812274                     

Email: cnobacninh@gmail.com          Website: bnobn.com.vn

Mã số thuế: 2300834426

Tài khoản 1: 19128010918666 Phòng giao dịch Đọ xá – Chi nhánh ngân hàng  Techcombank Bắc ninh.

Tài khoản 2:  2700000003939012 Tại ngân hàng hợp tác Chi nhánh Bắc Ninh

Tài khoản 3:  000845429999 Tại ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh

Hotline hỗ trợ

  • Bắc Ninh- 0913 074 023

    1900886855